Ana Sayfa > Blog > Ergenlik
Ergenlik
Ergenlik 06 Şubat 2018 Psk. Ceylan Nur AKGÜN

Psk. Ceylan Nur AKGÜN
Psikolog

Ergenlik 12-22

Bu yaşlar arasında önemli fiziksel, sosyal ve psikolojik değişikliklerin gerçekleştiği bir gelişme dönemidir. Çocuklukla genç erişkinlik arasında kalan bu karmaşık dönem “Kimliğin kazanılması ile sonlanır.  Yukarıda da belirtildiği üzere bu dönemde bir “kimlik kazanılması” fenomeni vardır. Kimlik kazanırken ne olur dersiniz?  Dengeli ve uyumlu çocuk gider, yerine oldukça tedirgin, güç beğenen ve çabuk tepki gösteren bir genç gelir. Çabuk sevinir, çabuk üzülür, çabuk sinirlenir.  Tepkileri artık önceden kestirilemez olur. Dersler kötüleşir, kendine tanınan hakları yetersiz bulur,  anne babaya ters yanıtlar verir, küçümser.

Erken Ergenlik (12-14)

Erken dönemler daha karmaşık, daha zıt tavırlar, şiddetli tepkiler, fevrilik ile karakterizedir ve bu dönemin karakteristiği ileride kazanılacak olan erişkin kimliğin işaretlerini taşır.  Bu dönemde karşı cinse yönelmeden çok aynı cinsiyetten bir ya da iki kişi ile yakın arkadaşlıklar kurma eğilimleri daha fazladır. Sırdaşlık ve yardımlaşmaya dayalı bu ilişki genci ilerideki insan ilişkilerine hazırlar. Ayrıca birbirlerine de ayna görevi gördükleri bu tür ilişkiler kendilerini başkasının gözleriyle de görebilmelerini sağlayarak hem duygusal olgunlaşmayı hızlandırır, hem de duygusal rahatsızlıkları önleyici rol oynar.

Yine bu dönemde zihinsel gelişim başka bir aşamaya geçer. Genç artık soyut kavramları düşünebilme yetisi kazanmıştır. Bu zihinsel gelişim sonucu genç artık zaman kavramının farkındadır.  Şimdiki zamanın ötesinde düşünmeye başlayan gençte varoluşsal bunalımlar da başlar. Yaşamın anlamını sorgulayan genç, kim olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gideceği düşünceleri ile meşgul olmaya başlar. Bu tarz sorgulamalar felsefik, dini ve mistik  düşüncelerle meşguliyeti başlatır.  Tüm bunlar da baş edilmesi gereken ek stresler demektir.

Orta Ergenlik (14-17)

Fiziksel ve düşünme kapasitelerindeki hızlı gelişim bu dönemde biraz yatışmıştır. Genç de bu değişikliklere alışmaya başlamıştır. Fakat bu dönemde de baş edilecek önemli konu cinsel kimlik gelişimidir. Beden gelişiminin tamamlanmasıyla kendilerini kız veya erkek diye tanımlamaya ve buna uygun sosyal roller edinmeye başlarlar. Karşı cinse yönelme başlar. Gencin  flört etmesi normaldir ve engellenmemelidir. Cinsel kimliğini tamamlayabilmesi için karşı cinsi tanımaya ve yakınlaşmaya ihtiyacı vardır.

Geç Ergenlik (18-22)

Bireyin erişkin psikolojik olgunluğunu kazandığı dönemdir ki bazı bireyler bunu hiç kazanamaz ve hayatları boyunca ergen kalırlar.

Erken ve Orta Ergenlikte Depresyon Belirtileri (17 yaşa kadar)

 

  1. İç sıkıntısı ve huzursuzluk:Sürekli sıkıntı ve huzursuzluk gizli depresyona işaret eder. Olaylara karşı tam bir ilgisizlik ile yoğun uğraşlar arasında gidip gelmeler.
  2. Yorgunluk ve bedensel uğraşlar Kendini çok yorgun ve çok enerjik hissetmek arasında git geller. Mesela tüm gün uyuyup yine de kendini yorgun hissetmek.
  3. Konsantrasyon güçlüğü Ders başarısının düşmesi, ne kadar çaba gösterirse göstersin anlamadığını, aklında kalmadığını söylemesi.
  4. Acting out (kızgınlık, öfke nöbetleri, isyan, olumsuz davranışlar)Böyle davranışlar, kendini sevilmeyen ve yetersiz bir kimse olarak görmesinin savunmasıdır.5- İnsanlara sığınma ya da onlardan kaçış


Depresyondaki ergen insanların kendisi ile ilgilenmedikleri ile yüzleşmemek için onlardan kaçar  ya da sevilmeme ve istenmeme duygusunu her önüne gelenle yaklaşmak, ilişki kurmak şeklinde kapatmaya çalışır.İlerlemiş Ergenlikte depresyon:Ergenlik dönemi ilerledikçe depresyon belirtileri erişkinlerinkine benzemeye başlar. Sıkıntı, iştahsızlık, uykusuzluk, ilgi azlığı, ümitsizlik ve intihar düşünceleri, baş ağrısı, hazımsızlık, çevreye karşı ilgi azlığı gibi. Depresyondaki ergen başarısız olacağını düşündüğü için hem akademik hem sosyal yaşama ilgisiz kalır. Bu şekilde düş kırıklığı yaşamaktan kaçmış olur.

Peki Ne yapmalı?

Ergen stresle karşılaştıkça depresyona girme olasılığı artacaktır. Kayıplar depresyonun en büyük nedenidir. (ölüm, boşanma, ayrılık)
“adam yerine konmaktır.” Bir gün saçma sapan ve çok uç bir fikri savunarak size geldiğinde yapmanız gereken ne olursa olsun onu dinlemek ve mantıklı bir zeminde tartışarak alternatif düşünce biçimlerini ona “sunmaktır.” (dayatmak değil) İnatlaşmak ya da küçümseyici tavırlar genci sadece savunmaya geçirecek ve temelsiz fikirlerine daha çok bağlanmasına sebep olacaktır.

 

  1. Gencin biri gömlekçiye gider ve kendine bir gömlek seçer. parasını öder. Tam çıkarken satıcıya sorar: Annem babam beğenirse geri getirebilir miyim?
  2. 15 yaşındayken babamı çok bilgisiz sanırdım. Yirmi beşime geldiğimde babamın geçen on yılda ne çok şey öğrendiğini görerek şaştım. (Mark Twain)
  3. Aristo gençlik dönemini “sürekli sarhoşluk” olarak adlandırmaktadır. Sarhoş kişi ne kadar tutarlıysa genç de o kadar tutarlıdır. Gençlikteki çelişkileri, dengesizlikleri, duygusal çalkantıları sağlıklı bir çılgınlık olarak değerlendirmek yerinde olacaktır.

Blog

Otizm Nedir? Otizm Nedir?
Otizm Nedir?

Otizm, yaşamın ilk bir kaç yılı içerisinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, sosyal etkileşim, , tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini göst..

Devamı
Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir? Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?
Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü, bir çocuğun okuma, yazılı anlatım ya da matematik becerisinin yaş, zeka ve eğitim düzeyine göre beklenenden belirgin düzeyde geride olması durumudur. Özg&u..

Devamı
Korkular ve Anılar Korkular ve Anılar
Korkular ve Anılar

Hangi anınızın sizi ne zaman ziyaret edeceğini kestirmek oldukça zordur hatta olanaksızdır diyebilirim. Ben de geçenlerde hiç beklemediğim bir anda yıllar önceki, çocukluğum ve gençliğimin unutulmaz anıların..

Devamı