Ana Sayfa > Kadromuz > Psk. Hatice KARATEPE

Ünvanlar

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

3 - 25

Eğitim

 • Üniversite: Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü                  
                              Rotterdam Erasmus University, Hollanda, Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü
 • Yüksek LisansOkan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Bölümü

Biyografi

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler

 • Mersin Üniversitesi 16. Ulusal Psikoloji Kongresi Çalışma Grupları: ‘Yemekle Kavgayı Sonlandırmak’ ve ‘EMDR’a Giriş’ Katılım Belgesi, 2010
 • Ankara Üniversitesi 15. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Katılım Belgesi, 2010
 • Okan Üniversitesi 17. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Poster Sunumu; Kısa Süreli Bellek Performansında Kişisel Alan ve Sosyal Ketlenmenin Etkisi, 2012
 • Duygusal Zeka Eğitimi, TMI Türkiye, 2012
 • Minnesota Çok Yonlü Kişilik Envanteri (MMPI) Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği Uygulayıcı Sertifikası, 2013
 • Nöropsikolojik Test Bataryası (NPTB) Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği Uygulayıcı Sertifikasyonu, 2014
 • İmago Çift Terapisi Eğitimi, Dr.Harville Hendrix- Dr. Helen LaKelly Hunt, Evlilik Terapileri Enstitüsü, 2015
 • Travma Çalışmalarında Aile Terapisi Eğitimi, Çift ve Aile Terapileri Derneği, 2015
 • Çocuklarla Bilişsel Davranış Terapisi Eğitimi, Doç. Dr. Serap Özer, 2016

Yayınları ve Araştırmaları:

 • 17.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Poster Bildirisi, “Kısa Süreli Bellek Performansında Kişisel Alan ve Sosyal Ketlenmenin Etkisi” ,Yeditepe Üniversitesi, 2010
 • “Effects of Credibility on Short Term Memory Performance” (Stereotype Threat), Yeditepe Üniversitesi, 2012
 • “Çocuk Cinsel istismarı ve Borderline Kişilik Örgütlenmesi: Koruyucu Faktörler”, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Bölümü , 2014

Lisans öğrenimi sırasında akademik araştırma ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda 7-13 yaş grubundaki çocuklarla yürütülen kariyer grupları çalışmaları ve imajinatif hikayelere aktif katılımla süreçlenen psikodrama çalışmaları yürütmüştür. Buna ek olarak, LÖSEV ve üniversitenin kampüsle entegre sosyal sorumluluk çalışmasına katkı sağlamıştır. Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumunda çocuklarla bireysel görüşmeler sürdürmüş ve duygu paylaşımı odaklı çalışmalar yürütüp, etkinlikler düzenleyerek, çocukların iletişim becerileri destekleyici aktarımlarda bulunmuştur.

Lisans döneminde öğrenci değişim bursu kazanarak Rotterdam Üniversitesi, Hollanda’da öğrenim görüp, bu süreçte üniversitede devam eden 'Öğrenme Bozuklukları' dersi kapsamında şehirde yer alan özel bir rehabilitasyon kurumunda staj görmüştür.

2012 yılında Avrupa Florence Nightingale Hastanesi’nin Psikiyatri Servisinde stajyer psikolog olarak bulunmuş, hastane içerisindeki konsültasyonlara eşlik ederek organ nakil hastalarının ameliyat öncesi ve sonrası psikolojik durumları hakkında klinik takipler ve görüşmeler yapmıştır. Takip eden dönemde Ankara Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde klinik stajını tamamlamak amacıyla çocuk polikliniğindeki ADHD ve Özgül Öğrenme Güçlüğü olan çocukların terapi izlemlerini gözlemlemiştir.

2014 yılında Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Nöropsikolojik Batarya eğitimini tamamlamış ve 1 ay süreyle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöroşirurji Laboratuarı’nda süpervizyon altında ilgili testleri uygulamıştır.

Uzmanlık eğitimini Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü'nde tamamlarken, bir yıl süresince Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ve süpervizyonu alarak Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Birimi’nde bireysel psikoterapi seansları yürütmüştür.

Meslek hayatına 2013 yılından bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde Psikolog olarak devam etmektedir.