Ana Sayfa > Kadromuz > Psk. Hilal AKEKMEKÇİ TUNALI

Ünvanlar

Psikolog

İlgilendiği Yaş Aralığı

18 - 99

Eğitim

 • Lise: Galatasaray Lisesi 
 • Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji & Sosyoloji (Çift Anadal)
 • Yüksek Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Yetişkin)

Biyografi

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler:

 • Prof. Dr. Doğan Şahin- Kişilik Bozukluklarında Psikodinamik Psikoterapi –
 • Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur- Bilişsel Davranışçı Terapiler
 • CETAD- Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi
 • Türk Psikologlar Derneği- Nöropsikolojik Değerlendirme Test Eğitimi 
 • Dr. Zeynep Armay- Psikoonkoloji Eğitimi
 • Tavistock Center for Couple Relationships(TCCR)- Pscyhosexual Training Workshop – 4 Modül
 • SPoD- Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ile İlgili Başvuruların Ele Alınması
 • Somatic Experiencing Trauma Institute- Somatik Deneyimleme
 • Davranış Bilimleri Enstitüsü- Çocuk ve Ergenlerle İlk Görüşme

Galatasaray Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi’ne devam etmiştir. Çift anadal programı ile Psikoloji ve Sosyoloji programlarında eğitim almış ve üniversiteden 2012 senesinde bölüm birinciliği ve yüksek onur dereceleriyle mezun olmuştur. Lisans eğitimi sürecinde klinik stajlarını Balıklı Rum Hastanesi Anatolia Klinikleri’nde ve Davranış Bilimleri Enstitüsü Yetişkin Psikoterapi Merkezi’nde tamamlamıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programlarındaki eğitimi süresince İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde psikoterapi ve psikolojik değerlendirme çalışmaları yapmış ve yoğun süpervizyon altında iç stajını tamamlamıştır. “Gey ve Lezbiyen Genç Yetişkinlerde İçselleştirilmiş Homonegativite ve Psikolojik İyi Olma Hali Arasındaki İlişkide Tercih Edilen Savunma Mekanizmaları ve Algılanan Desteğin Rolü” konulu teziyle mezun olmuştur. Tez çalışmasıyla ulusal ve uluslararası konferanslarda sözel bildiri ve poster sunumlarında yer almıştır. Yüksek lisans eğitimi sürecinde ve sonrasında SPoD ve Pozitif Yaşam Derneği’ne gönüllü klinik psikolog olarak destek vermiştir. Yoğun olarak cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim alanlarında lezbiyen, gey, biseksüel ve geçiş cinsiyetli kişilerle (LGBTI) ve kronik hastalıkları olan kişilerle çalışmıştır.

Prof. Dr. Doğan Şahin’den Psikodinamik Psikoterapi, Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur’dan Bilişsel-Davranışçı Terapiler eğitimlerini almıştır ve her iki eğitimin de süpervizyon çalışmalarını sürdürmektedir. Psikolog Dr. Zeynep Armay’dan kanser hastaları ve yakınları ile çalışmaya yönelik Psikoonkoloji eğitimini almış, ayrıca terminal dönem kanser hastalarına uygulanmak üzere geliştirilmiş olan Anlam-Odaklı Bireysel Psikoterapi yaklaşımının Türkçe’ye uyarlanması çalışmasında yer almıştır. Travma ve kronik stresin yarattığı olumsuz etkileri iyileştirmeye yönelik, kısa süreli, beden merkezli psikobiyolojik bir yaklaşım olan Somatik Deneyimleme eğitimlerinde asistan ve çevirmen olarak görev almış ve eğitimin teorik kısmını tamamlayarak sertifikasyon aşamasına gelmiştir. Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) bünyesinde cinsellik ve cinsel işlev bozuklukları alanında eğitimine devam etmektedir.

Nöropsikolojik değerlendirme testleri ile WAIS, Bender-Gestalt Görsel Motor Testi, MMPI, TAT ve RORSCHACH testlerini uygulama ve değerlendirme yetkinliğine sahiptir.

Mart 2014-Aralık 2016 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programlarının akademik asistanlığını yürütmüştür. Aralık 2016-Kasım 2017 tarihleri arasında Koç Üniversitesi Rehberlik Servisi’nde üniversite öğrencilerine psikolojik destek ve terapi hizmeti sunmuştur. Ağırlıklı olarak psikodinamik yönelimle çalışmaktadır.

Meslek hayatına 2017 Kasım ayından bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde Klinik Psikolog olarak devam etmektedir.

Therapy in English